สหรัฐชมสุริยุปราคาเต็มดวงอีกครั้งในรอบ 760 ปี

ทางองค์การอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซ่าของสหรัฐได้มีการเปิดเผยถึงปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจของชาวอเมริกัน กับ ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่จะสามารถมองเห็นได้เฉพาะในประเทศสหรัฐเท่านั้น นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จะถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ของสหรัฐอีกครั้ง สำหรับปรากฏการณ์ดังกล่าวจะถูกเรียกว่า The Great American Eclipse หรือ ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงในอเมริกา ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ 760 ปีของประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถมองเห็นเงามืดของดวงอาทิตย์พาดผ่านตั้งแต่ชายฝั่งตะวันตกจนถึงตะวันออก โดยรัฐโอเรกอนจะเห็นเป็นที่แรกและจะสิ้นสุดที่รัฐเซาท์แคโลเรน่า สำหรับ The Great American Eclipse เคยปรากฏมาแล้วในปีค.ศ. 1257...