องค์การนาซ่า เผยปรากฏการณ์ธรรมชาติหาดูยาก

ธรรมชาติมักเผยให้เห็นถึงความน่าตื่นตาตื่นใจของปรากฏการณ์น่าทึ้งของโลกอยู่เสมอๆ ล่าสุดทางน่าซ่าได้เผยปรากฏการณ์ที่หาดูยากของโลก อย่างปรากฏการณ์เมฆสามเหลี่ยม ซึ่งมักจะเกิดขึ้นได้ยากและมีโอกาสเกิดน้อยมากบนโลก นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ้งอีกอย่างหนึ่งของโลก ทางนาซ่าได้เผยแพร่ภาพทางอากาศได้เปยให้เห็นถึง ปรากฏการณ์แปลกประหลาดเหนือท้องฟ้าของโลก บริเวณซีกโลกใต้แถบหมู่เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช บริเวณซีกโลกตอนใต้ใกล้กับขั้วโลกใต้ โดยเมฆดังกล่าวมีลักษณะแวกออกเหมือนกับเรือที่กำลังล่องอยู่ในแม่น้ำ ภาพปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เผยแพร่มาได้นั้นนับว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ้งและแปลกประหลาดมากสำหรับโลก แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้น เมฆสามเหลี่ยมเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบนโลกมาหลายครั้ง แต่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยากมาก และน้อยครั้งที่จะได้เห็นปรากฏการณ์ดังกล่าว ซึ่งเมฆสามเหลี่ยมนี้มักจะเกิดกับสภาพอากาศที่รุนแรง ซึ่งจะเห็นได้อย่างเด่นชัดบริเวณใดบริเวณหนึ่งเมื่อเกิดเมฆชนิดนี้ นับว่าเป็นการศึกษาสภาพภูมิอากาศใหม่ๆของวงการวิทยาศาสตร์มากขึ้น ปรากฏการณ์เมฆสามเหลี่ยมนี้ นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า Gravity waves หรือ คลื่นแรงโน้มถ่วง เกิดจากเมฆที่มีสภาวะอากาศที่รุนแรงซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของความดันชั้นบรรยากาศ...