NASA เผยภาพหินจากดาวอังคารชุดใหม่ เหมือนหินบนโลกมาก

ดาวอังคารดาวเคราะห์ที่มีความลึกลับอย่างมากซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในอดีตดาวอังคารเคยมีชั้นบรรยากาศและมีน้ำบนดาวอังคาร แต่ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าทำไมดาวอังคารถึงกลายเป็นดาวแห้งแล้ง แม้ว่ายังไม่มีมนุษย์คนใดสำรวจดาวอังคารได้ ซึ่งมีเพียงยานอวกาศที่สามารถถ่ายรูปพื้นผิวดาวและภูมิประเทศต่างๆเท่านั้น ล่าสุดยานคิวริออสซิตี้ ได้ส่งหุ่นยนต์สำรวจลงพื้นผวดาวอังคารเมื่อเดือนกันยายน 2016 ที่ผ่านมาแล้วเก็บภาพผิวดาวและหินจากดาวอังคารส่งมายังโลกโดยหินที่ถ่ายภาพมาได้อยู่ในจุดที่เรียกว่า Murray Buttes ซึ่งเป็นพื้นที่เติมไปด้วยหินและหน้าผาหินมากมาย รวมถึงเป็นที่ตั้งเขาภูเขาไฟ Mount Sharp ที่สูงกว่า 3,670 เมตรรวมถึงภูมิประเทศนั้นมีลักษณะเหมือนกับทะเลทรายเนวาด้า ที่สหรัฐอเมริกา โดยหินที่นักวิทยาศาสตร์ต้องทำความเข้าใจของหินบนดาวอังคาร ทั้งนี้ อาชวิน วาสวดา นักวิทยาศาสตร์จากโครงการคิวริออสซิตี้ เผยว่า รูปแบบหินที่ยานสำรวจเก็บภาพมาได้นี้...