นาซ่าเผยสิ้นศตวรรษนี้น้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 1 เมตร

นาซ่าได้เผยต่อสื่อข่าวว่า ในช่วงสิ้นศตวรรษนี้น้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 1 เมตร เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนที่ไม่มีทางแก้ไขได้แล้ว มีนักวิทยาศาสตร์ออกมาระบุแล้วว่าผลกระทบจากสภาวะร้อนโลกที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันนั้นยากเกินจะแก้ไขแล้ว เนื่องจากเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นรวมถึงประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการมากขึ้น การใช้ยานพาหนะมากขึ้น ทำให้ภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งยากเกินแก้ไขแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ทางนาซ่าได้คำนวณและคาดการณ์ว่า เมื่อสิ้นศตวรรษนี้ หรือ อีก 83 ปีข้างหน้าในช่วงปี 2100 น้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 1 เมตร ผลจากสภาวะโลกร้อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ พร้อมระบุต่อว่า พื้นที่ที่เคยมีหิมะปกคลุมอาจไม่มีอยู่แล้ว องค์การนาซ่าให้เหตุผลที่ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 1...