นาซ่าเผยสิ้นศตวรรษนี้น้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 1 เมตร

นาซ่าได้เผยต่อสื่อข่าวว่า ในช่วงสิ้นศตวรรษนี้น้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 1 เมตร เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนที่ไม่มีทางแก้ไขได้แล้ว มีนักวิทยาศาสตร์ออกมาระบุแล้วว่าผลกระทบจากสภาวะร้อนโลกที่เผชิญอยู่ในปัจจุบันนั้นยากเกินจะแก้ไขแล้ว เนื่องจากเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นรวมถึงประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการมากขึ้น การใช้ยานพาหนะมากขึ้น ทำให้ภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งยากเกินแก้ไขแล้ว เมื่อไม่นานมานี้ทางนาซ่าได้คำนวณและคาดการณ์ว่า เมื่อสิ้นศตวรรษนี้ หรือ อีก 83 ปีข้างหน้าในช่วงปี 2100 น้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 1 เมตร ผลจากสภาวะโลกร้อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ พร้อมระบุต่อว่า พื้นที่ที่เคยมีหิมะปกคลุมอาจไม่มีอยู่แล้ว

องค์การนาซ่าให้เหตุผลที่ทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 1 เมตร ว่าเกิดจากปัจจัยสำคัญ 3 อย่างคือ ภาวะโลกร้อนทำให้น้ำทะเลมีอุณภูมิสูงขึ้น การละลายของธารน้ำแข็งภูเขา และการสูญหาย ละลายของชั้นน้ำแข็งที่เกาะกรีนแลนด์ และแอนตาร์กติกา ซึ่งผลจากสภาวะโลกร้อนทำให้น้ำอุ่นเพิ่มมากขึ้นและเคลื่อนที่บริเวณขั้วโลกเขตหนาวเย็น จะทำให้เกิดการกระตุ้นการละลายของหิมะและน้ำแข็งเร็วขึ้น โดยการสำรวจของนาซ่าตั้งแต่ปี 1992 และระบุว่าในปัจจุบันปี 2017 น้ำทะเลสูงขึ้นเฉลี่ย 7.6 เซนติเมตร บางพื้นที่สูงถึง 23 ซม. และอาจเกิดน้ำท่วมพื้นที่ต่ำเป็นเวลานาน

ขณะเดียวกันธารน้ำแข็ง Jakobshavn บนเกาะกรีนแลนด์ ได้แตกออกเป็นชิ้นๆ ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วมันมีขนาดใหญ่กว่าเกาะแมนฮัดตั้น ในนิวยอกร์ถึง 2 เท่า ซึ่งน้ำแข็งบนเกาะกรีนแลนด์นั้นคิดประมาณ 25 % ของน้ำแข็งขั้วโลกเหนือ